Bug 372 - [instalator] Odznaczenie "Skrót do paska szybkiego uruchamiania" nic nie robi
Summary: [instalator] Odznaczenie "Skrót do paska szybkiego uruchamiania" nic nie robi
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P5 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-02 20:54 CET by Piotr Smoląg
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Smoląg 2005-03-02 20:54:37 CET
Mimo odznaczenia w instalatorze "Skrót do paska szybkiego uruchamiania", po
zakończeniu instalacji skrót tam wędruje.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-02 23:14:34 CET
To sprawa dla mozilla.org -> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=245392
Proponuję Invalid.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-03 00:01:54 CET
Tak, błąd po stronie mozilla.org, a więc dla nas invalid.

Stanisław: zamiast "proponować" mogłeś sam to rozwiązać, masz przecież
odpowiednie uprawnienia...
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-03 00:26:19 CET
Marek: O to własnie chodzi, że nie mam. Mogę tylko wtedy, gdy jestem
zgłaszajacym, właścicielem albo QA (gdy Ty jestes właścicielem domyślnie). Więc
tu nie mogłem nic zrobić. :/
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:02:13 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:13 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.