Bug 373 - Błąd otwierania stron z ramkami
Summary: Błąd otwierania stron z ramkami
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-03 21:28 CET by Waldemar Howil
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Waldemar Howil 2005-03-03 21:28:59 CET
Próbując otworzyć pewne strony pokazuje się zamiast nich kod html. Przypuszczam,
że problem związany jest z interpretacją ramek. Problem występuje w wersji 1.01
pod WinXP i  Mandrake 10.1.
Źle otwierane strony: http://www.mdkgryfino.prv.pl/ i
http://gimnazjum.gryfino.pl/plan2/index_n.html
W tym drugim przypadku, po skasowaniu rozszerzenia ".html", strona otiwera się
prawidłowo.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-03-04 13:41:16 CET
Strony sa wysylane z MIME type "text/plain" - blad administratora serwera.
Zamykam jako INVALID.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:53:38 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:14 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.