Bug 374 - Problem z dostępem do wiadomości z usuniętego konta.
Summary: Problem z dostępem do wiadomości z usuniętego konta.
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
: 371 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-04 16:03 CET by Edward Kościuk
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Edward Kościuk 2005-03-04 16:03:53 CET
Występuje błąd z dostępnością do wiadomości jeśli będziemy postępować wg schematu:

1. Zakładamy konto "A"
2. Pobieramy same nagłowki wiadomości z konta "A"
3. Pobrane nagłowki znajduja sie w Folderze lokanym "Odebrane"
4. Usuwamy konto "A"
5. Próby dostępu do pobranych nagłówków wiadomości z konta "A" (np. usuniecie
ich) kończą się wystąpieniem błedu krytycznego i zamknięciem Thunderbird'a
Comment 1 Piotr Komoda 2005-03-16 02:30:08 CET
*** Bug 371 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Piotr Komoda 2005-03-16 02:36:46 CET
Potwierdzam wystepowanie problemu. Jest to blad Thunderbirda i problem zostal
zgloszony na bugzilla.mozilla.org:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=286330

Jako ze nie jest w naszej mocy naprawienie tego, przekierowuje sprawe i
zainteresowanych na b.m.o, a blad zamykam.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:05:27 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:13:31 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:13:00 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.