Bug 3749 - Przeglądnąć wszystkie projekty w zespole
Summary: Przeglądnąć wszystkie projekty w zespole
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: inne
URL: http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2010-...
Depends on:
Blocks: 3114 3116 3515 3750 4165
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2011-02-27 13:41 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2012-02-06 13:31 CET (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2011-02-27 13:41:02 CET
http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2010-10-01#Do_zrobienia_przez_nast.C4.99pne_p.C3.B3.C5.82_roku

Trzeba zrobić review wszystkich projektów w zespole. Potem dopiszę kryteria wg jakich (moim zdaniem) trzeba zrobić review.
Comment 1 Hubert Gajewski 2011-02-27 14:55:25 CET
Do sprawdzenia (każdy projekt):
1. Czy projekt ma stronę wiki.
2. Zakładając, że nagle cały zespół danego projektu zapadł się pod ziemię - czy na podstawie informacji zawartych na stronie wiki inni będą w stanie natychmiast zabrać się do pracy (zastąpić stary zespół):
 a) czy strona wiki zawiera aktualne informacje
 b) czy da się ustalić jaki jest status lokalizacji (czy wszystko jest na bieżąco, czy coś jest do zrobienia)
 c) czy wiadomo gdzie są pliki z wersją oryginalną i przetłumaczoną
 d) czy są podane narzędzia z jakich korzysta się w tym projekcie
3. Czy *każda* osoba w projekcie na bieżąco wykonuje swoje zadania (projekty mozillowe i SUSE wg http://wiki.aviary.pl/Obowi%C4%85zki_i_cele, inne projekty - ocenić wg zdrowego rozsądku).
4. Czy informacje w Matriksie były dla danego projektu aktualizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
5. Czy bugi są naprawiane na bieżąco.
6. Czy bugi są weryfikowane na bieżąco.

Tyle przyszło mi do głowy.
Comment 2 Hubert Gajewski 2011-02-27 14:58:44 CET
Jak komisja rewizyjna to sprawdzi i przygotuje raport - zarząd spróbuje coś zrobić tam gdzie będzie taka potrzeba.
Comment 3 Hubert Gajewski 2012-02-06 12:50:06 CET
Marek, jak postępy?

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.