Bug 375 - Komunikat "W podanym katalogu istnieje już instalacja Firefoksa"
Summary: Komunikat "W podanym katalogu istnieje już instalacja Firefoksa"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-04 22:10 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (ścieżka: pl-PL/browser/installer/installer.inc) (1.22 KB, patch)
2005-03-24 21:01 CET, Staś Małolepszy :stas
smalolepszy: review? (gandalf)
Details
Patch (ścieżka: l10n/pl-PL/browser/installer/installer.inc) (1.23 KB, patch)
2005-03-24 21:04 CET, Staś Małolepszy :stas
smalolepszy: review? (gandalf)
Details
Nowy patch (po zmianie pl-PL na pl) (1.21 KB, patch)
2005-04-16 21:47 CEST, Staś Małolepszy :stas
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-04 22:10:45 CET
Przy instalacji w "trybie użytkownika" i wybraniu katalogu (jako miejsce
instalacji), w którym aktualnie już jakaś wersja Firefoksa jest, pojawia się
(przykład dla /usr/lib/firefox-1.0.1/):

W podanym katalogu istnieje już instalacja Firefoksa. Aby całkowicie usunąć
program /usr/lib/firefox-1.0.1, proszę nacisnąć przycisk 'Usuń katalog'.
Ustawienia programu Firefox nie zostaną naruszone. Lub, proszę wybrać przycisk
'Anuluj' i wybrać inny katalog docelowy.

Wersja oryginalna:
The selected directory already contains a Firefox installation. To delete
/usr/lib/firefox-1.0.1 completely, please press the 'Delete Directory' button.
Your Firefox settings should not be affected. Or, please press the 'Cancel'
button and choose a different destination directory.

Proponuję całkowitą zmianę tłumaczenia tego stringu w polskiej lokalizacji.
W podanym katalogu istnieje już instalacja Firefoksa. Aby całkowicie usunąć
zawartość katalogu /usr/lib/firefox-1.0.1, naciśnij przycisk 'Usuń' (Twoje
ustawienia Firefoksa nie zostaną naruszone). Wybierz przycisk 'Anuluj', jeśli
chcesz wybrać inny katalog docelowy.

BTW. Nie wiem, jak w Windows, ale u mnie na przycisku jest napisane "Usuń", a
nie "Usuń katalog".
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-04 22:59:46 CET
Zaraz zrobię patcha, bo uwaga wydaje mi się słuszna. Tylko niech naprawię swoje
cvs..:-)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-04 23:36:59 CET
To może poprawię sam siebie. W ostatnim zdaniu jest dwa razy odmiana słowa
"wybierać". Może tak jest lepiej:

W podanym katalogu istnieje już instalacja Firefoksa. Aby całkowicie usunąć
zawartość katalogu /usr/lib/firefox-1.0.1, naciśnij przycisk 'Usuń' (Twoje
ustawienia Firefoksa nie zostaną naruszone). Wybierz przycisk 'Anuluj', jeśli
chcesz wskazać inny katalog docelowy.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-05 00:52:01 CET
.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:25:15 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 21:01:10 CET
Created attachment 367 [details]
Patch (ścieżka: pl-PL/browser/installer/installer.inc)
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 21:04:19 CET
Created attachment 368 [details]
Patch (ścieżka: l10n/pl-PL/browser/installer/installer.inc)

Zamieszczam dwa patche, różnią się tylko ścieżką do pliku. 
Gandalf: przyjmijmy jakiś standard. Z którego katalogu mamy robić wszystkie
patche?
Wybierz jeden z załączników i daj r+.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-03-25 18:50:25 CET
Marcoos? Jaki standard sciezek wolimy?
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 19:04:49 CET
(W odpowiedzi na komentarz #7)
> Marcoos? Jaki standard sciezek wolimy?

Ja odpowiem, bo Marek jets już chyba w domu (wraca we środę).
Rozmawialiśmy o tym na IRC-u, Marcoos polecił mi spytać się Ciebie, Gandalf.
Jemu bardziej podobało się rozpoczynanie od l10n/..., ale to Ty masz
zadecydować. Ja tam wolę bez l10n :P
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2005-04-16 21:47:48 CEST
Created attachment 425 [details]
Nowy patch (po zmianie pl-PL na pl)
Comment 10 Marek Stępień 2005-04-16 22:14:23 CEST
Checking in installer.inc;
/l10n/l10n/pl/browser/installer/installer.inc,v  <--  installer.inc
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done

Fixed on trunk. 
Comment 11 Marek Stępień 2005-04-16 22:15:47 CEST
Comment on attachment 425 [details]
Nowy patch (po zmianie pl-PL na pl)

Oczywiście, r+ ode mnie. :)
Comment 12 Hubert Gajewski 2005-06-12 15:24:14 CEST
verified - trunk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.