Bug 377 - Dodanie bannerów/buttonów reklamujących Thunderbirda
Summary: Dodanie bannerów/buttonów reklamujących Thunderbirda
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P3 propozycja
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
: 378 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-06 21:07 CET by Bartosz Piec
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Przerobiony button (10.04 KB, image/png)
2005-03-06 21:12 CET, Bartosz Piec
no flags Details
Button 88x31 (3.54 KB, image/png)
2005-03-16 22:12 CET, Bartosz Piec
no flags Details
Button 94x15 (1) (845 bytes, image/png)
2005-03-16 22:14 CET, Bartosz Piec
no flags Details
Button 94x15 (2) (846 bytes, image/png)
2005-03-16 22:19 CET, Bartosz Piec
no flags Details
Button 110x32 (3.83 KB, image/png)
2005-03-16 22:21 CET, Bartosz Piec
no flags Details

Description Bartosz Piec 2005-03-06 21:07:45 CET
Na http://www.firefox.pl/promocja.html mamy ładne bannerki i buttony Firefoksa.
Proponuję dodanie podobnej strony do thunderbird.pl.
Trzeba przerobić oryginalne bannery, ale jestem pewien, że po rzuceniu hasła na
forum na pewno ktoś się może tym zająć.
Sam mogę wrzucić jeden przerobiony button.
Comment 1 Bartosz Piec 2005-03-06 21:12:18 CET
Created attachment 341 [details]
Przerobiony button
Comment 2 Bartosz Piec 2005-03-06 21:13:32 CET
*** Bug 378 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Piotr Pielach 2005-03-15 15:31:21 CET
Część buttonów nie mających nic poza tekstem "Thunderbird" z:
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/buttons.html można by wykorzystać 
bez przeróbek...
Comment 4 Bartosz Piec 2005-03-16 22:12:37 CET
Created attachment 354 [details]
Button 88x31
Comment 5 Bartosz Piec 2005-03-16 22:14:47 CET
Created attachment 355 [details]
Button 94x15 (1)
Comment 6 Bartosz Piec 2005-03-16 22:19:19 CET
Created attachment 356 [details]
Button 94x15 (2)
Comment 7 Bartosz Piec 2005-03-16 22:21:10 CET
Created attachment 357 [details]
Button 110x32
Comment 8 Bartosz Piec 2005-03-16 22:23:29 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Część buttonów nie mających nic poza tekstem "Thunderbird" z:
> http://www.mozilla.org/products/thunderbird/buttons.html można by wykorzystać 
> bez przeróbek...

I wszystkie te dodałem jako załącznik.

Możemy już stworzyć jakąś małą stronę z buttonami?
Comment 9 Piotr Komoda 2005-03-17 10:15:23 CET
(W odpowiedzi na komentarz #8)
> Możemy już stworzyć jakąś małą stronę z buttonami?

Wersja do sprawdzenia, zanim zaktualizuje reszte stron, by do niej linkowaly:
http://www.thunderbird.pl/promocja.html
Comment 10 Bartosz Piec 2005-03-17 11:01:08 CET
Jest:
przykładowy kod XHMTL

Powinno być:
przykładowy kod XHTML
Comment 11 Piotr Komoda 2005-03-18 00:16:01 CET
Ok, poprawilem blad i zaktualizowalem strone tb.pl
Comment 12 Piotr Komoda 2005-09-30 16:51:05 CEST
Z tym juz chyba nic wiecej nie zrobimy. To, co mamy narazie nam wystarczy ->
Zamykam. Jesli by ktos przygotowal jakies inne i chcial poddac je ocenie oraz
umiescic je na stronie, wtedy blad zostanie ponownie otworzony.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.