Bug 378 - Dodanie bannerów/buttonów reklamujących Thunderbirda
Summary: Dodanie bannerów/buttonów reklamujących Thunderbirda
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 377
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P3 propozycja
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-06 21:10 CET by Bartosz Piec
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-03-06 21:10:24 CET
Na http://www.firefox.pl/promocja.html mamy ładne bannerki i buttony Firefoksa.
Proponuję dodanie podobnej strony do thunderbird.pl.
Trzeba przerobić oryginalne bannery, ale jestem pewien, że po rzuceniu hasła na
forum na pewno ktoś się może tym zająć.
Sam mogę wrzucić jeden przerobiony button.
Comment 1 Bartosz Piec 2005-03-06 21:13:23 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 377 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.