Bug 379 - Na tej stronie jest przycisk "przelicz", który niestety nie reaguje przyciśnięcie lewym klawiszem myszki?
Summary: Na tej stronie jest przycisk "przelicz", który niestety nie reaguje przyciśni...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://globtroter.pl/waluta/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-09 01:36 CET by Witold Stachera
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Witold Stachera 2005-03-09 01:36:56 CET
Niezależnie co wybiorę przycisk "przelicz" na stronie 
"http://globtroter.pl/waluta/" nie działa? a pod IExplorer działa. nie jest to
pierwszy przypadek.
Podobnie jest na strionie neostrada.pl, po wyborze panel i zalogowaniu się na
konto użytkownika przycisk/skrót  "transfer" nie działa pod firefoxem(jak lewy
przycisk myszki za to działa prawy), wszystko natomiast jest ok pod IE.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-09 15:05:09 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Niezależnie co wybiorę przycisk "przelicz" na stronie 
> "http://globtroter.pl/waluta/" nie działa? a pod IExplorer działa. nie jest to
> pierwszy przypadek.

Błąd: goto is a reserved identifier
Kod źródłowy:
javascript:goto(this.form)

Zgłoś webmasterowi. Jeśli nie poprawi błędu zgłoś to na http://osiolki.net/

> Podobnie jest na strionie neostrada.pl, po wyborze panel i zalogowaniu się na
> konto użytkownika przycisk/skrót  "transfer" nie działa pod firefoxem(jak lewy
> przycisk myszki za to działa prawy), wszystko natomiast jest ok pod IE.

http://osiolki.net/osiolek/neostradawebmail (warto przeczytać całość)

--> INVALID
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-09 15:10:04 CET
Naprawdę invalid... (Hubert, zapomniałeś ustawić rozwiązanie)
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-09 15:23:53 CET
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Naprawdę invalid... (Hubert, zapomniałeś ustawić rozwiązanie)

Nie zapomniałem, po prostu nie mam takich uprawnień :-)

Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:54:12 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:15 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.