Bug 383 - Menu Narzędzia
Summary: Menu Narzędzia
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-13 09:08 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (1.53 KB, patch)
2005-03-26 00:30 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Piotr Pielach 2005-03-13 09:08:00 CET
IMHO powinniśmy stosować jak najwięcej terminów z Tb/Fx
1. (Wersja Windows)
JEST: Narzędzia -> Preferencje 
POWINNO BYĆ: Narzędzia -> Opcje

2. 
JEST: Narzędzia -> Czyszczenie kodu
PB:    Narzędzia -> Czyść kod HTML 
Lub inaczej, ale w takiej formie.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-13 09:52:28 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> JEST: Narzędzia -> Preferencje 
> POWINNO BYĆ: Narzędzia -> Opcje

Tyle, że w wersji oryginalnej jest "Preferences". BTW. W Fx/Tb "Preferencje" w
wersji linuksowej są w menu "Edycja", a tu w "Opcje".
Comment 2 Domel 2005-03-13 12:04:02 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> 2. 
> PB:    Narzędzia -> Czyść kod HTML 
Blagam wszystko tylko nie to. Nvu jest rowniez edytorem XHTML wiec uzycie slowa
HTML jest nie na miejscu.
Comment 3 Piotr Pielach 2005-03-13 14:28:59 CET
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> > PB:    Narzędzia -> Czyść kod HTML 
> Blagam wszystko tylko nie to. Nvu jest rowniez edytorem XHTML wiec uzycie slowa
> HTML jest nie na miejscu.

O tym akurat nie pomyślałem.

Może być któreś z:
-> Oczyść kod
-> Czyść kod (X)HTML
...
Comment 4 Bartosz Piec 2005-03-13 16:38:28 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Może być któreś z:
> -> Oczyść kod

Mnie się osobiście to najbardziej podoba.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-03-25 20:35:04 CET
-> staszyna
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:30:46 CET
Created attachment 381 [details]
Patch

Zdecydowałem się na:
Preferencje --> Opcje
Czyszczenie kodu --> Oczyść kod
Weryfikuj poprawność kodu HTML --> Weryfikuj poprawność kodu
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:32:53 CET
Gandalf: Twoje zdanie?
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:38:08 CEST
Fixed in svn.
Comment 9 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:45 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 10 Hubert Gajewski 2009-01-01 08:26:06 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.