Bug 384 - Brak przecinka [@ /pinger/pinger.dtd ]
Summary: Brak przecinka [@ /pinger/pinger.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-13 19:41 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:31 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-13 19:41:18 CET
To może zacznę od przecinka ;)
JEST:
<!ENTITY pingerMainText1.desc        "Możesz pomóc Nvu jednym kliknięciem:
naciśnij przycisk OK, aby dać nam znać, że pobrałeś Nvu. Zostanie wysłana tylko
krótka informacja do serwera aby zwiększyć licznik pobrań. Żadne Twoje dane nie
zostaną przesłane.">
POWINNO BYĆ:
<!ENTITY pingerMainText1.desc        "Możesz pomóc Nvu jednym kliknięciem:
naciśnij przycisk OK, aby dać nam znać, że pobrałeś Nvu. Zostanie wysłana tylko
krótka informacja do serwera, aby zwiększyć licznik pobrań. Żadne Twoje dane nie
zostaną przesłane.">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:37:16 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:42:06 CET
Poprawione w pierwszym patchu z błędu 393 (bug 393, attachment 365 [details]).
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:43:39 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-10 15:59:19 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:46 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.