Bug 385 - Literówka [ @ /communicator/history/history.dtd ]
Summary: Literówka [ @ /communicator/history/history.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-13 20:13 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:31 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Witryby -> Witryny (641 bytes, patch)
2005-03-14 22:35 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Witryby -> Witryny (utf8) (742 bytes, patch)
2005-03-14 22:39 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-13 20:13:24 CET
JEST: <!ENTITY groupBySite.label     "Witryby">
PB: <!ENTITY groupBySite.label     "Witryna">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-14 22:35:18 CET
Created attachment 352 [details]
Witryby -> Witryny

Właśnie zacząłem bawić się naszym svn. Mój pierwszy patch, mam
nadzieję, że dobry (robimy względem trunka, nie taga 0.9, prawda?). Mogę go
commitować, ale najpierw proszę o review.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-14 22:39:48 CET
Created attachment 353 [details]
Witryby -> Witryny (utf8)

Przepraszam za spam, pomyliłem się w kodowaniu.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-14 23:02:19 CET
Przeglądam tą wersję, która jest na aviary.pl/nvu.
A skąd się wzięły witryny? W oryginale jest:
<!ENTITY groupBySite.label     "Site">
Dlaczego nie "witryna"?
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-14 23:17:22 CET
W ogóle nie moge tego znaleźć w Nvu, ale myslałem w ten sposób: skoro chodzi o
grupowanie, to pewnie jest tam gdzieś etykiet "grupuj według". I do niej pasuje
obecne w tym pliku "Dnia" oraz "Bez grupowania". No więc stąd zgaduję, że winno
być [grupuj wg] "Witryny".

Jak ktoś to znajdzie w Nvu, to niech da znać. IMO nieużywane.
Comment 5 Piotr Pielach 2005-03-14 23:56:36 CET
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> Jak ktoś to znajdzie w Nvu, to niech da znać. IMO nieużywane.

To mi przypomina Sidebar Historia z Firefoksa, a tego to w NVU nie ma. 

Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-03-15 22:43:16 CET
Comment on attachment 353 [details]
Witryby -> Witryny (utf8)

r+
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 23:34:55 CET
commited (svn działa ok)

Ale tak swoją drogą, muszę przyjrzeć się temu katalogowi communicator/, jest
mocno podejrzany.
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 17:06:58 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:01:20 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 10 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:47 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.