Bug 389 - Mozilla zamiast Nvu, brak słowa, przecinka [ @ /communicator/pref/pref-advanced.dtd ]
Summary: Mozilla zamiast Nvu, brak słowa, przecinka [ @ /communicator/pref/pref-advanc...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-14 12:26 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:31 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-14 12:26:27 CET
Plik /communicator/pref/pref-advanced.dtd


1. Brak słowa "by" i przecinka
JEST: <!ENTITY enableTurbo.label      "Utrzymuj biblioteki programu
&brandShortName; w pamięci zminimalizować czas uruchamiania">
MP: <!ENTITY enableTurbo.label      "Utrzymuj biblioteki programu
&brandShortName; w pamięci, by zminimalizować czas uruchamiania">


2. String "Mozilla" zamiast Nvu + odmiana słowa "uruchomiony"
ORYGINAŁ: <!ENTITY perfdescription.label    "If you check this item, part of
&brandShortName; will stay in memory when not in use, allowing it to start up
faster.">

JEST: <!ENTITY perfdescription.label    "Po włączeniu funkcji szybkiego
startu niektóre biblioteki programu będą uruchomione w tle i przechowywane w
pamięci RAM komputera, nawet gdy Mozilla nie będzie uruchomiona. Pozwala to na
skrócenie czasu uruchamiania poszczególnych komponentów."

MP: <!ENTITY perfdescription.label    "Po włączeniu funkcji szybkiego startu
niektóre biblioteki programu będą uruchomione w tle i przechowywane w pamięci
RAM komputera, nawet gdy &brandShortName; nie będzie uruchomiony. Pozwala to na
skrócenie czasu uruchamiania poszczególnych komponentów."
Zmieniłem tu też "uruchomiona" na "uruchomiony", ale tak chyba nie jest
dobrze... Jak to było w Firefoksie? Były dodatkowe encje odmieniające słowa
połączone z &brandShortName; typu:
<!ENTITY uruchomiony      "uruchomiony">
czy było wpisane na sztywno?
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-14 12:33:11 CET
Rzeczy z /communicator raczej nie pochodzą z Firefoksa, tylko ze Suite. Te
teksty widziałeś gdzieś w GUI? Bo raczej 'quicklauncha' w Nvu nie ma...
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-14 14:36:57 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Rzeczy z /communicator raczej nie pochodzą z Firefoksa, tylko ze Suite.

No - tak to wygląda. A dlaczego Ci się z Firefoksem skojarzyło? 

> Te teksty widziałeś gdzieś w GUI? Bo raczej 'quicklauncha' w Nvu nie ma...
Nie w GUI. Sprawdzam kolejne pliki w paczce z tłumaczeniem. Widzę tutaj co
chwilę takie rzeczy, których jakoś nie mogę sobie w Nvu wyobrazić.


Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:37:38 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 16:57:20 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:45:32 CET
Poprawione w pierwszym patchu blędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:59:01 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:13:17 CET
.
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:13:57 CET
przepraszam za spam, za szybko klikałem :/
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:43:52 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 10 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:06:49 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 11 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:51 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.