Bug 390 - Nieprzetłumaczone Appearance, kodowanie "otwórz", literówka [ @ /communicator/pref/pref-appearance.dtd ]
Summary: Nieprzetłumaczone Appearance, kodowanie "otwórz", literówka [ @ /communicator...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-14 12:49 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:31 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-14 12:49:28 CET
Plik /communicator/pref/pref-appearance.dtd

1. JEST: <!ENTITY lHeader "Appearance">
MP: <!ENTITY lHeader "Wygląd">

2. WIDZĘ: <!ENTITY onStartLegend.label "Podczas uruchamiania programu
&brandShortName; otw<f3>rz">
Co to? Nie wiem czy to błąd, bo przy kopiowaniu "otwórz" wkleiło mi się tu
dobrze. Kopiowałem z gVim. Proponuję jednak zmianę na:
<!ENTITY onStartLegend.label "Podczas uruchamiania programu &brandShortName;
otwórz">

3. JEST: <!ENTITY picsNtextRadio.label "Obrazki o tekst">
PB: <!ENTITY picsNtextRadio.label "Obrazki i tekst">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:35:47 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:54:49 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:46:04 CET
Poprawione w pierwszym patchu blędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:42:55 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:08:53 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:51 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.