Bug 392 - Makowe znaki końca linii w plikach
Summary: Makowe znaki końca linii w plikach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-14 13:30 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-01 10:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
pref-applications.dtd z uniksowymi znakami końca linii (1.28 KB, text/plain)
2005-03-14 14:13 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
pref-applications-edit.dtd z uniksowymi znakami końca linii (1.29 KB, text/plain)
2005-03-14 14:51 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch poprawiający makowe EOL-e w całym communicator/ (41.25 KB, patch)
2005-03-24 23:01 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-14 13:30:26 CET
Plik /communicator/pref/pref-applications.dtd

Plik ma windowsowe znaki końca linii. Skoro we wszystkich plikach są one
uniksowe  - proponuję w tym pliku również takie ustawić.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-14 14:13:26 CET
Created attachment 349 [details]
pref-applications.dtd z uniksowymi znakami końca linii

Załącznik: zmienione znaki końca linii i usunięte zbędne tabulatory.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-14 14:51:39 CET
Created attachment 350 [details]
pref-applications-edit.dtd z uniksowymi znakami końca linii

Plik  /communicator/pref/pref-applications-edit.dtd
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-14 17:38:12 CET
Pomyliłem się. Znaki końca linii nie są windowsowe, tylko makowe. W
/communicator/pref/ jest więcej takich plików.

Proponuję:
$ mac2unix ./*
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-03-15 15:05:06 CET
Podobnie jest w /communicator/sidebar/
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-03-15 15:34:03 CET
/communicator/wallet/ - tak samo. Podejrzewam, że w innych katalogach jest
podobnie. Najlepiej przekonwertować wszystko za jednym razem.
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:40:46 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 17:03:05 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:43:36 CET
poprawiłem na razie tylko w communicator/pref i to weszło razem z attachment 366 [details]
do svn. Resztę poprawię przy następnej okazji.
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 23:01:45 CET
Created attachment 369 [details]
Patch poprawiający makowe EOL-e w całym communicator/
Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 23:06:17 CET
Zostało kilka plików (np. w communicator/wallet/) z windowsowymi znakami końca
linii. Właśnie je poprawiam i szukam kolejnych.
Comment 11 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 23:58:21 CET
Zmiana planów. Zostawiam nieliczne pliki z dosowymi eol-ami. Nie powinno być z
nimi żadnych problemó, a ręczne wyszukanie wszystkich do cała noc roboty (bo
musiałbym przejrzeć wszystkie pliki). Chyba, że ktoś nauczy mnie, jak to zrobić
za pomocą jakiegoś programu/skryptu.

W każdym bądź razie -- makowe zostały poprawione w attachment 369 [details].
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2005-03-25 20:23:04 CET
Comment on attachment 369 [details]
Patch poprawiający makowe EOL-e w całym communicator/

przy commitowaniu moglbys wyrownac ostatnia linie?
Comment 13 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 20:36:59 CET
fixed in svn.
Comment 14 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:52 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 15 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:21:12 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.