Bug 393 - Lokalizacja Nvu 1.0 Preview Release
Summary: Lokalizacja Nvu 1.0 Preview Release
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on: 383 384 385 386 387 389 390 392 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 443 444 445 446 449 452 453 454 455 456 458 459 460 461 462 463 464 465 467 468 469 470 474 477 487
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-14 13:58 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 08:27 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Poprawki błędów 384-420 (51.27 KB, patch)
2005-03-24 01:33 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review-
Details
poprawiony patch (51.77 KB, patch)
2005-03-24 02:10 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details
NVU diff en-US 0.9 i 1.0PR (10.74 KB, text/plain)
2005-04-14 22:23 CEST, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Tłumaczenie diffa 0.9/1.0PR (10.07 KB, patch)
2005-04-15 00:02 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Tłumaczenie diffa 0.9/1.0PR (9.96 KB, patch)
2005-04-15 00:22 CEST, Staś Małolepszy :stas
hubert+bap: review+
Details

Description Marek Stępień 2005-03-14 13:58:15 CET
Tracking bug do lokalizacji Nvu 1.0 PR (nastepna wersja po 0.90).
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-14 14:00:31 CET
.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:43:01 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-16 14:52:46 CET
Katalog /communicator/ sprawdzony.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:07:15 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-23 23:29:07 CET
Dodaję zależności.
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:33:59 CET
Created attachment 365 [details]
Poprawki błędów 384-420

Zbiorowy patch, który poprawia prawie wszystkie błędy z zakresu 384-420. W
każdym z nich napiszę, czy i co zmieniłem. Ale patch jest tylko jeden. Po
przejrzeniu patcha przez Gandalfa i włączeniu go do svn poprawione błędy
dostaną resolved fixed. 

Zwierz: czekam na więcej uwag.

Gandalf: r?
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-03-24 01:59:14 CET
Comment on attachment 365 [details]
Poprawki błędów 384-420

trunk/locale/communicator/pref/pref-smartupdate.dtd
"Sprawdź automatycznie, czy są dostępne nowe tego programu."
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:10:47 CET
Created attachment 366 [details]
poprawiony patch

Poprawione.
r?=gandalf.
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:33:22 CET
W attachment 366 [details] brakuje jednej litery i jest jedna niepotrzebna:

trunk/locale/communicator/pref/prefutilities.properties:
-oldTheme=Wybrany motyw zosta\u0142 zaprojektowany dla poprzedniej wersji
program %brand% i nie jest kompatybilny (...)
+oldTheme=Wybrany motyw zosta\u0142 zaprojektowany dla poprzedniej wersji
programu %brand% i nie jest kompatybilny (...)

trunk/locale/communicator/pref/pref-fonts.dtd:
-<!ENTITY useDefaultFont.label          "Użyj moich domyślnych
czcionek ignorując czcionki określone przez twórcę stronyn">
+<!ENTITY useDefaultFont.label          "Użyj moich domyślnych
czcionek ignorując czcionki określone przez twórcę strony">

W svn będzie juz wersja poprawiona.
 
Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:55:13 CET
Attachment 366 [details] commited to svn. Szukamy kolejnych błędów.
BTW. zastanawiam się na stronie, w jakim stopniu Nvu korzysta z katalogu
communicator/.
Comment 11 Hubert Gajewski 2005-03-24 21:56:52 CET
Katalog /communicator-platform/ sprawdzony.
Katalog /communicator-region/ sprawdzony (bez plików XUL).

Z tych wszystkich plików trzech katalogów communicator* widziałem tylko kilka
związanych z Nvu.
Comment 12 Hubert Gajewski 2005-03-25 23:23:57 CET
Katalog /editor-region/ sprawdzony.
Katalog /global/ sprawdzony.
Katalog /global-platform/ sprawdzony.
Katalog /global-region/ sprawdzony.
Comment 13 Hubert Gajewski 2005-03-26 17:41:13 CET
Przejrzałem już wszystko, poza /editor/, bo ten katalog przeglądał Cleriic. Nie
wiem tylko czy cały, czy tylko niektóre pliki. Cleriic?

CC > Cleriic
Comment 14 Piotr Pielach 2005-03-30 00:44:12 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #13)
> Przejrzałem już wszystko, poza /editor/, bo ten katalog przeglądał Cleriic. Nie
> wiem tylko czy cały, czy tylko niektóre pliki. Cleriic?

Wszystkie .dtd 
Nie zaglądałem do plików .properties i w najbliższych dniach nie będę mógł tego
zrobić. Jeśli więc masz chwilkę :)
Comment 15 Hubert Gajewski 2005-03-30 22:21:12 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #14)
 
> Wszystkie .dtd 
> Nie zaglądałem do plików .properties i w najbliższych dniach nie będę mógł tego
> zrobić. Jeśli więc masz chwilkę :)

Zrobione. Swoje przeglądanie plików lokalizacyjnych Nvu 0.90 uważam za zakończone.

Comment 16 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 22:23:31 CEST
Created attachment 412 [details]
NVU diff en-US 0.9 i 1.0PR

diff
Comment 17 Staś Małolepszy :stas 2005-04-15 00:02:02 CEST
Created attachment 415 [details]
Tłumaczenie diffa 0.9/1.0PR

Przetłumaczone. Zaraz wrzucę do svn.
Comment 18 Staś Małolepszy :stas 2005-04-15 00:22:40 CEST
Created attachment 416 [details]
Tłumaczenie diffa 0.9/1.0PR

Poprawione tłumaczenie (o dwa przecinki).
Comment 19 Hubert Gajewski 2005-04-15 00:27:37 CEST
Comment on attachment 416 [details]
Tłumaczenie diffa 0.9/1.0PR

r+
Comment 20 Staś Małolepszy :stas 2005-04-16 00:34:29 CEST
Nvu 1.0PR pl-PL wydane. Zamykam.
Comment 21 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:31:53 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 22 Hubert Gajewski 2009-01-01 08:27:22 CET
Verified - http://beta.aviary.pl/nvu/1.0pr/

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.