Bug 397 - Błędy w wallet/pref-passwords.dtd
Summary: Błędy w wallet/pref-passwords.dtd
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 00:07 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 00:07:25 CET
Dołączę się w miarę możliwości do przeglądu tłumaczenia NVU :)

1.
JEST: [styl zdania]
signonDescription.label "Menedżer haseł jest aplikacją, za pomocą której
zarządzane są informacje niezbędne do zalogowania się na witryny zabezpieczone
hasłem, serwery poczty, serwery grup dyskusyjnych itp.

PROPOZYCJA:
signonDescription.label "Menedżer haseł jest aplikacją, za pomocą której można
zarządzać informacjami niezbędnymi do zalogowania się na witryny zabezpieczone
hasłem, serwery poczty, serwery grup dyskusyjnych itp.

2.
JEST:
encryptDescription.label "Wszystkie poufne dane przechowywane przez Mozillę na
dysku są [...]

PROPOZYCJA:
Mozillę -> &brandShortName;
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:43:14 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:07:42 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:47:56 CET
Poprawione w pierwszym patchu blędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:46:27 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:00 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 08:34:07 CET
signonDescription.label nie jest w jednej linii -> REOPEN
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2011-04-16 04:06:41 CEST
w kompozerze 0.8 ten ciagi juz nie wystapuja

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.