Bug 398 - Drobne błędy w: \mozapps\extensions\extensions.dtd
Summary: Drobne błędy w: \mozapps\extensions\extensions.dtd
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 00:21 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 00:21:53 CET
1.
JEST:
cmd.uninstall.tooltip      "Odinstalowuje wybrane rozszerzenie"

POWINNO BYĆ:
cmd.uninstall.tooltip      "Odinstalowywuje wybrane rozszerzenie"

2. [literówka]
JEST: 
cmd.moveDn.label         "Przesuń w dól"

POWINNO BYĆ:
cmd.moveDn.label         "Przesuń w dół"

3.
W poniższych pozycjach bezpośrednio występuje napis "Firefoksa"!
JEST:
extensionItem.toBeDisabled.label
extensionItem.toBeEnabled.label
extensionItem.toBeInstalled.label
extensionItem.toBeUninstalled.label

PROPOZYCJA:
Firefoksa -> &brandShortName;
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:42:22 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:06:00 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:48:22 CET
Poprawione w pierwszym patchu blędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:46:11 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:01 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 09:05:42 CET
Trzeba jeszcze tutaj pozbyć się słowa Firefox:

./chrome/locale/mozapps/extensions/extensions.properties:globalItemList=Podane poni\u017cej pozycje s\u0105 dost\u0119pne dla wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w. \nMo\u017cesz uruchmi\u0107 Firefoksa z opcj\u0105 -lock-item "{GUID}", aby zablokowa\u0107 u\u017cytkownikom mo\u017cliwo\u015b\u0107 odinstalowania lub wy\u0142\u0105czenia pozycji. Aby odblokowa\u0107 j\u0105, uruchom Firefoksa z opcj\u0105 -unlock-item "{GUID}"
./chrome/locale/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd:<!ENTITY profileCreationExplanation_3.text "Jeżeli jesteś jedyną osobą korzystającą z tej kopii Firefoksa musisz posiadać przynajmniej jeden profil. Jeśli chcesz, możesz stworzyć kilka profili dla siebie samego, aby trzymać w nich różne zestawy ustawień i preferencji. Na przykład, możesz chcieć posiadać osobne profile służbowy i prywatny.">
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2011-04-16 04:09:44 CEST
poprawione

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.