Bug 40 - Budowanie instalki INSTALL.INI błędy
Summary: Budowanie instalki INSTALL.INI błędy
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 39
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-03-19 22:29 CET by Jakub Klawiter
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-03-19 22:29:38 CET
w pliku INSTALL.INI dla budowania instalki FX dla Windows:
linia 91: domyslny -> domyślny
linia 92: jezykowy
linia 312: domyslny
linia 313: j/w
linia: 323: jezykowy
linia 324: j/w
Zaczynam sie zastanawiac czy to nie celowe jest :-)
linia 710: BRAK SPACJI "...Mozilli Firefoxnie może..."


P.S. W Bugzilli brakuje chyba opcji Windows, bo ten blad jak rozumiem dotyczy
OS: Wszystkie Windowsy a takiej opcji nie ma. Pisze tu bo nie wiem czy jest sens
zakladac jeszce jeden blad, jesli byl sens to z gory przepraszam i obiecuje ze
to bylo przedostatni raz ;-)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-03-19 23:01:28 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 39 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-06 15:23:15 CET
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:33:49 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.