Bug 400 - Kolokwializm/nieprawidłowy skrót w locale\editor\EdColorPicker.dtd
Summary: Kolokwializm/nieprawidłowy skrót w locale\editor\EdColorPicker.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 00:40 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 00:40:14 CET
JEST:
hexColor.label      "Heks:"

POWINNO BYĆ:
hexColor.label      "Szesnastkowo:"

Zastanawiam się tylko czy jest tam miejsce na tak długie tłumaczenie?
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:35:28 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:54:20 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:55:22 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).

Na razie zmieniłem na "Szesnastkowo". IMO powinno być w porządku. Jeśli okaże
się za długie, pomyślę nad innym rozwiązaniem.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:42:47 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:07 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 09:09:44 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314), mieści się.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.