Bug 401 - Pozostałość Kompozytora w locale\editor\EdConvertToTable.dtd
Summary: Pozostałość Kompozytora w locale\editor\EdConvertToTable.dtd
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 krytyczny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 01:03 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 01:03:32 CET
1. 
JEST:
instructions1.label   "Kompozytor tworzy nowy wiersz dla każdego paragrafu w sekcji.

PROPOZYCJA:
Kompozytor -> &brandShortName;
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:44:20 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:10:32 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:59:33 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:46:51 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:07 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 09:15:50 CET
(In reply to comment #0)
> 1. 
> JEST:
> instructions1.label   "Kompozytor tworzy nowy wiersz dla każdego paragrafu w sekcji.
> 
> PROPOZYCJA:
> Kompozytor -> &brandShortName;

Teraz jedyne, co tworzy, to błąd parsowania ;-)

-> REOPEN
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2011-04-16 04:20:11 CEST
http://hg.aviary.pl/kompozer/rev/ace45f906a63

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.