Bug 403 - Pozostałość Kompozytora i literówki w locale\editor\EditConflict.dtd
Summary: Pozostałość Kompozytora i literówki w locale\editor\EditConflict.dtd
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 01:18 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 01:18:37 CET
1. 
JEST:
conflictWarning.label "Ta strona została zmodyfikowana przez inny program, ale
istnieje również niezapisana wersja ze zmianami dokonanymi w Kompozytorze."

PROPOZYCJA:
Kompozytorze -> &brandShortName;

2.
JEST:
conflictResolve.label "Wybierz, która wersję zachować:"

PROPOZYCJA: (a -> ą)
conflictResolve.label "Wybierz, którą wersję zachować:"
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:34:53 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:53:19 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:00:07 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:42:30 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:16 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:44:26 CET
Nie mogę tego znaleźć, ale tak na pierwszy rzut oka to się skończy błędem parsowania. BTW - w oryginale jest Composer.

Można zmienić na "w programie"

-> REOPENED
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2011-04-16 04:27:51 CEST
zmieniam na "Ta strona została zmodyfikowana przez inny program, ale istnieje również niezapisana wersja ze zmianami dokonanymi w tym programie."

http://hg.aviary.pl/kompozer/rev/856a2b98db42

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.