Bug 405 - Pozostałość Kompozytora w locale\editor\editorNavigatorOverlay.dtd
Summary: Pozostałość Kompozytora w locale\editor\editorNavigatorOverlay.dtd
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 01:32 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 01:32:07 CET
JEST:
editPageCmd.label "Edytuj stronę w Kompozytorze Stron"
editLinkCmd.label "Edytuj odnośnik w Kompozytorze Stron"

POWINNO BYĆ:
Kompozytorze Stron -> &brandShortName;
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:42:39 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:06:32 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:01:46 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).

Kompozytorze Stron -> programie &brandShortName;
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:46:19 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:24 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:46:40 CET
Nie mogę tego znaleźć, ale tak na pierwszy rzut oka to się skończy błędem
parsowania. BTW - w oryginale jest Composer.

-> REOPENED
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2011-04-16 04:52:21 CEST
http://hg.aviary.pl/kompozer/rev/602d1e6e5126

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.