Bug 408 - Mozilla zamiast Nvu [ @ /communicator/pref/pref-offline.dtd ]
Summary: Mozilla zamiast Nvu [ @ /communicator/pref/pref-offline.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 11:45 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 11:45:41 CET
Plik /communicator/pref/pref-offline.dtd

JEST:
<!ENTITY textStart "Podczas uruchamiania Mozilli:" >

PB:
<!ENTITY textStart   "Podczas uruchamiania &brandShortName;:">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:36:36 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:56:18 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:03:37 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).

-> programu &brandShortName;
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:43:20 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:13:09 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:27 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.