Bug 410 - Mozilla zamiast Nvu + zbędne słowo "Uwaga" [ @ /communicator/pref/pref-smartupdate.dtd ]
Summary: Mozilla zamiast Nvu + zbędne słowo "Uwaga" [ @ /communicator/pref/pref-smartu...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 12:31 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 12:31:22 CET
Plik: /communicator/pref/pref-smartupdate.dtd

ORYGINAŁ:
<!ENTITY updateNotifications.desc             "Check for new versions of this
software.  No information about you or your computer will be revealed during
this operation.">

POLSKA WERSJA:
<!ENTITY updateNotifications.desc "Sprawdź automatycznie, czy są dostępne nowe
wersje Mozilli. Uwaga: Podczas wykonywania tej operacji nie zostaną wysłane
żadne poufne lub prywatne informacje." >

MP:
<!ENTITY updateNotifications.desc "Sprawdź automatycznie, czy są dostępne nowe
tego programu. Podczas wykonywania tej operacji nie zostaną wysłane żadne poufne
lub prywatne informacje." >

To "Uwaga:" mi się nie podoba. To mi się kojarzy z ostrzeżeniem przed jakimś
zagrożeniem. To miałoby sens w przypadku zdania: "(...) tej operacji ZOSTANĄ
wysłane (...)"
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:35:10 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:53:50 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:05:13 CET
Zmieniłem na:
<!ENTITY updateNotifications.desc "Sprawdź automatycznie, czy są dostępne nowe
wersje
tego programu. Podczas wykonywania tej operacji nie zostaną wysłane żadne poufne
ani prywatne informacje." >

Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:42:38 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:17:27 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:28 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.