Bug 411 - Nieprzetłumaczone Debug, Events, Networking [ @ /communicator/pref/preftree.dtd ]
Summary: Nieprzetłumaczone Debug, Events, Networking [ @ /communicator/pref/preftree.d...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 12:50 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 12:50:42 CET
Plik: /communicator/pref/preftree.dtd

JEST:
<!ENTITY debug.label  "Debug">
<!ENTITY debug1.label "Events">
<!ENTITY debug2.label "Networking">

A może był jakiś powód, dla którego nie było to tłumaczone?

Odwrotna sytuacja. W tym samym pliku jest napisane:
<!--LOCALIZATION NOTE (smartBrowse.label): DONT_TRANSLATE -->
a mimo to:
<!ENTITY smartBrowse.label "Przeglądanie" >

Może przywrócić oryginał?
<!ENTITY smartBrowse.label "Smart Browsing">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:36:03 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:55:29 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:07:05 CET
Debug, Events, Networking zostawiłem po angielsku.
Smart Browsing przyróciłem do wersji angielskiej.

Zmiany zawarte są w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:43:04 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-07 23:16:30 CEST
verified
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:29 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.