Bug 412 - Mozilla zamiast Nvu [ @ /communicator/pref/pref-winhooks.dtd ]
Summary: Mozilla zamiast Nvu [ @ /communicator/pref/pref-winhooks.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 12:57 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 12:57:23 CET
Plik: /communicator/pref/pref-winhooks.dtd


JEST:
<!ENTITY files.text "Zaznacz typy plików, do otwierania których system
operacyjny Windows będzie używał Mozilli:" >

PB:
<!ENTITY files.text "Zaznacz typy plików, do otwierania których system
operacyjny Windows będzie używał &brandShortName;:" >


JEST:
<!ENTITY shortcuts.text "Zaznacz protokoły, do obsługi których system operacyjny
Windows będzie używał Mozilli:" >

PB:
<!ENTITY shortcuts.text "Zaznacz protokoły, do obsługi których system operacyjny
Windows będzie używał &brandShortName;:" >
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:38:03 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:58:36 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:08:52 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).

-> system operacyjny Windows będzie używał programu &brandShortName;


Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:44:12 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:19:58 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:30 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.