Bug 413 - Mozilla zamiast %brand% [ @ /communicator/pref/prefutilities.properties ]
Summary: Mozilla zamiast %brand% [ @ /communicator/pref/prefutilities.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 13:14 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 13:14:32 CET
Plik:  /communicator/pref/prefutilities.properties

ORYGINAŁ:
oldTheme=You have selected a theme which was designed for an earlier version of
%brand% and is incompatible with your current %brand% version. Please check the
%brand% Theme Park for an updated version of the theme. You can uninstall this
theme by clicking \"Uninstall %theme_name%\" button.

JEST:
oldTheme=Wybrany motyw zosta\u0142 zaprojektowany dla poprzedniej wersji Mozilli
i nie jest kompatybilny z obecnie u\u017cywan\u0105 wersj\u0105. Aby pobra\u0107
zaktualizowan\u0105 wersj\u0119 motywu nale\u017cy po\u0142\u0105czy\u0107
si\u0119 z serwerem motyw\u00f3w Mozilli. Mo\u017cliwe jest usuni\u0119cie tego
motywu przez naci\u015bni\u0119cie na przycisk "Odinstaluj %theme_name%".

MP (dwa razy %brand% zamiast "Mozilli"):
oldTheme=Wybrany motyw zosta\u0142 zaprojektowany dla poprzedniej wersji %brand%
i nie jest kompatybilny z obecnie u\u017cywan\u0105 wersj\u0105. Aby pobra\u0107
zaktualizowan\u0105 wersj\u0119 motywu nale\u017cy po\u0142\u0105czy\u0107
si\u0119 z serwerem motyw\u00f3w %brand%. Mo\u017cliwe jest usuni\u0119cie tego
motywu przez naci\u015bni\u0119cie na przycisk "Odinstaluj %theme_name%".

Na szczęscie "Nvu" się nie odmienia, więc nie powinno być problemu z użyciem
%brand%  :)
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:40:26 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:02:28 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:17:20 CET
Zmieniłem na:
oldTheme=Wybrany motyw zosta\u0142 zaprojektowany dla poprzedniej wersji
programu %brand% i nie jest kompatybilny z obecnie u\u017cywan\u0105
wersj\u0105. Aby pobra\u0107 zaktualizowan\u0105 wersj\u0119 motywu nale\u017cy
po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z serwerem motyw\u00f3w. Mo\u017cliwe jest
usuni\u0119cie tego motywu przez naci\u015bni\u0119cie na przycisk "Odinstaluj
%theme_name%".

Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:45:24 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:22:49 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:32 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.