Bug 414 - Zmienić "internet" na "Internet" [ @ /communicator/sidebar/sidebar.properties ]
Summary: Zmienić "internet" na "Internet" [ @ /communicator/sidebar/sidebar.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 15:03 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Dodany przecinek i rzeczownik "program" (893 bytes, patch)
2005-06-27 01:48 CEST, Staś Małolepszy :stas
hubert+bap: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 15:03:59 CET
Plik: /communicator/sidebar/sidebar.properties

JEST:
persistentPanelWarning=Dodawany panel Sidebar mo\u017ce przesy\u0142a\u0107 dane
poprzez internet oraz wykonywa\u0107 skrypty JavaScript nawet wtedy gdy %name%
jest zamkni\u0119ty.

MP:
persistentPanelWarning=Dodawany panel Sidebar mo\u017ce przesy\u0142a\u0107 dane
poprzez Internet oraz wykonywa\u0107 skrypty JavaScript nawet wtedy gdy %name%
jest zamkni\u0119ty.

Jestem za tym, by "Internet", był pisany z dużej litery.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:39:44 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:01:31 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:18:25 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:45:04 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:32:23 CEST
Tak zerknąłem jeszcze raz na to:

persistentPanelWarning=Dodawany panel Sidebar mo\u017ce przesy\u0142a\u0107 dane
poprzez Internet oraz wykonywa\u0107 skrypty JavaScript nawet wtedy gdy %name%
jest zamkni\u0119ty.

Tu brakuje przecinka między "wtedy" i "gdy". Otworzyć buga?
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 01:48:22 CEST
Created attachment 502 [details]
Dodany przecinek i rzeczownik "program"

Zmieniłem na:
Dodawany panel Sidebar mo\u017ce przesy\u0142a\u0107 dane poprzez Internet oraz
wykonywa\u0107 skrypty JavaScript nawet wtedy, gdy program %name% jest
zamkni\u0119ty.

Dodałem "program" z uwagi na męski rodzaj przymiotnika.
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 01:50:05 CEST
Comment on attachment 502 [details]
Dodany przecinek i rzeczownik "program"

Hubert, r?
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 01:51:02 CEST
Otwieram ten błąd, patch czeka na review.
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-06-27 02:01:48 CEST
Comment on attachment 502 [details]
Dodany przecinek i rzeczownik "program"

f+
Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 08:44:15 CEST
(mass:) 
svn commit -m bugs: 414, 420, 571. locale/communicator/utilityOverlay.dtd
locale/editor/EditorPublishProgress.dtd
locale/communicator/sidebar/sidebar.properties --non-interactive 
Sending locale/communicator/sidebar/sidebar.properties
Sending locale/communicator/utilityOverlay.dtd
Sending locale/editor/EditorPublishProgress.dtd
Transmitting file data ...
Committed revision 23.


Resolved fixed.
Comment 11 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:35 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.