Bug 417 - Mozilla zamiast &brandShortName; [ @ /communicator/aboutPopups.dtd ]
Summary: Mozilla zamiast &brandShortName; [ @ /communicator/aboutPopups.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 15:56 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 15:56:34 CET
Plik: /communicator/aboutPopups.dtd


Trzykrotnie zamiast &brandShortName; występuje "Mozilla":
JEST:
<!ENTITY popupDesc.label "Oglądana witryna otworzyła nowe okno przeglądarki,
zwane wyskakującym, bez udziału lub pozwolenia użytkownika. Takie okna,
zawierające najczęściej niezamawiane treści lub reklamy mogą być na życzenie
użytkownika automatycznie blokowane przez Mozillę. W przypadku, gdy wyskakujące
okno zostanie zablokowane, &brandShortName; może wyświetlić odpowiednią ikonę na
pasku stanu, o ile zostanie zaznaczona odpowiednia opcja w preferencjach." >
<!ENTITY popupDescAlt.label "&brandShortName; może automatycznie blokować
wyświetlanie wyskakujących okien w odniesieniu do poszczególnych witryn. W
przypadku, gdy wyskakujące okno zostanie zablokowane, Mozilla może wyświetlić
odpowiednią ikonę na pasku stanu." >

PB:
<!ENTITY popupDesc.label "Oglądana witryna otworzyła nowe okno przeglądarki,
zwane wyskakującym, bez udziału lub pozwolenia użytkownika. Takie okna,
zawierające najczęściej niezamawiane treści lub reklamy mogą być na życzenie
użytkownika automatycznie blokowane przez Mozillę. W przypadku, gdy wyskakujące
okno zostanie zablokowane, Mozilla może wyświetlić odpowiednią ikonę na pasku
stanu, o ile zostanie zaznaczona odpowiednia opcja w preferencjach." >
<!ENTITY popupDescAlt.label "&brandShortName; może automatycznie blokować
wyświetlanie wyskakujących okien w odniesieniu do poszczególnych witryn. W
przypadku, gdy wyskakujące okno zostanie zablokowane, Mozilla może wyświetlić
odpowiednią ikonę na pasku stanu." >
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-15 16:00:31 CET
Nawet cztery razy (raz "Mozillę"). Coś mi się źle wkleiło ;)
PB:
<!ENTITY popupDesc.label "Oglądana witryna otworzyła nowe okno przeglądarki,
zwane wyskakującym, bez udziału lub pozwolenia użytkownika. Takie okna,
zawierające najczęściej niezamawiane treści lub reklamy mogą być na życzenie
użytkownika automatycznie blokowane przez &brandShortName;. W przypadku, gdy
wyskakujące
okno zostanie zablokowane, &brandShortName; może wyświetlić odpowiednią ikonę na
pasku
stanu, o ile zostanie zaznaczona odpowiednia opcja w preferencjach." >
<!ENTITY popupDescAlt.label "&brandShortName; może automatycznie blokować
wyświetlanie wyskakujących okien w odniesieniu do poszczególnych witryn. W
przypadku, gdy wyskakujące okno zostanie zablokowane, &brandShortName; może
wyświetlić
odpowiednią ikonę na pasku stanu." >
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:36:20 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 16:55:53 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:21:58 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).

Zmieniłem na:
<!ENTITY popupDesc.label "Oglądana witryna otworzyła nowe okno przeglądarki,
zwane wyskakującym, bez udziału lub pozwolenia użytkownika. Takie okna,
zawierające najczęściej niezamawiane treści lub reklamy mogą być na życzenie
użytkownika automatycznie blokowane przez program &brandShortName;. W przypadku,
gdy wyskakujące okno zostanie zablokowane, &brandShortName; może wyświetlić
odpowiednią ikonę na pasku stanu, o ile zostanie zaznaczona odpowiednia opcja w
preferencjach." >
<!ENTITY popupDescAlt.label "&brandShortName; może automatycznie blokować
wyświetlanie wyskakujących okien w odniesieniu do poszczególnych witryn. W
przypadku, gdy wyskakujące okno zostanie zablokowane, &brandShortName; może
wyświetlić odpowiednią ikonę na pasku stanu." >
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:43:12 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:41:17 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:39 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.