Bug 418 - Błąd przy tworzeniu okna wiadomości, Mozilla Thunderbird 1.0 (20041206), przy odpowiedzi/tworzeniu nowego maila
Summary: Błąd przy tworzeniu okna wiadomości, Mozilla Thunderbird 1.0 (20041206), przy...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-15 18:59 CET by Czaroo
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Czaroo 2005-03-15 18:59:41 CET
Co jakiś czas (u mnie ~30% odpaleń-Windows XP), po odpaleniu, nie mogę 
odpowiadać na e-maile ani tworzyć nowych wyskakuje błąd "podczas 
tworzenia okna wiadomości wystąpił błąd, należy ponowić próbę". 
Ponowne zamknięcie i uruchomienie powoduje, że wogóle nic nie widzę 
(foldery, maile) oprócz okienek głównych i menu, lub zamiast adresów, a w 
okno wiadomości jest wyświetlane bez niektórych elementów np. nadawcy.
Po jakichś 3-4 restartach (i zamykania procesu z menadżera zadań) 
wszystko wraca do normy.
Comment 1 Piotr Pielach 2005-03-15 23:15:23 CET
Twój problem jest bardzo nietypowy, dlatego jedyne co mogę zasugerować, to
sprawdzenie komputera programem antywirusowym oraz np. Ad-Aware SE.

Jeśli opisany problem nie wynika z zawirusowania/zapluskwienia komputera to
proponuję zadać to pytanie na Forum http://mozillapl.org/forum/

Niniejsza bugzilla przeznaczona jest głównie do zgłaszania błędów tłumaczeń.

Błąd oznaczam jako INVALID
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:01:21 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:10:52 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:13:02 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.