Bug 4182 - Zaplanować i zorganizować kolejne sprinty
Summary: Zaplanować i zorganizować kolejne sprinty
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: inne
URL:
Depends on:
Blocks: 4165
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2011-10-22 10:35 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-02-06 12:53 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2011-10-22 10:35:04 CEST
Ze spotkania:

Przydałoby się założyć stronę na Wiki z listą sprintów, które chcemy zorganizować. Dobrze byłoby też zapraszać ludzi spoza zespołu do pomocy. Można też by robić lokalne sprinty bo np. mamy 5 osób w Warszawie.

Gandalf by chciał móc ogłaszać wszędzie (Fb, Twitter, G+, inne cuda na kiju), że są sprinty i chcemy ludzi, żeby przyszli i pomogli. Moglibyśmy też użyć Google Calendar do planowania tego. Gandalf też by chciał, żeby ludzie mogli się zapisywać na takie sprinty i dostawać powiadomienia o nich. Moglibyśmy używać
forum mozillapl.org do tego.

Gandalf się tym zajmie.
Comment 1 Hubert Gajewski 2012-01-09 12:58:49 CET
Gandalf?
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-02-06 12:53:15 CET
Gandalf, kiedy to będzie zrobione?

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.