Bug 419 - Przetłumaczone stringi oznaczone flagą DONT_TRANSLATE [ @ /communicator/taskOverlay.dtd ]
Summary: Przetłumaczone stringi oznaczone flagą DONT_TRANSLATE [ @ /communicator/taskO...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-16 14:13 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-16 14:13:40 CET
Zastanawiałem się, czy w ogóle to zgłaszać.
W pliku /communicator/taskOverlay.dtd jest takie coś:

<!-- LOCALIZATION NOTE (editorCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
<!-- LOCALIZATION NOTE (privacyMenu.label): DONT_TRANSLATE -->

a mimo to zostało to przetłumaczone.

ORYGINAŁ:
<!ENTITY editorCmd.label "Composer">
<!ENTITY editorCmd.accesskey "c">

<!ENTITY privacyMenu.label "Privacy &amp; Security">
<!ENTITY privacyMenu.accesskey "p">

pl-PL:
<!ENTITY editorCmd.label "Kompozytor Stron" >
<!ENTITY editorCmd.accesskey "K" >

<!ENTITY privacyMenu.label "Privacy &amp; Security">
<!ENTITY privacyMenu.accesskey "p">
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-18 16:58:05 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:23:44 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).

Przywróciłem stringi angielskie.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:44:00 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:43:25 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:40 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.