Bug 42 - Tekst tłumaczenia w Opcje/Prywatność jest za długi
Summary: Tekst tłumaczenia w Opcje/Prywatność jest za długi
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-04-18 16:09 CEST by Marcin Juszkiewicz
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Screenshot Opcje/Prywatność/Cache (72.26 KB, image/png)
2004-04-18 16:10 CEST, Marcin Juszkiewicz
no flags Details
Screenshot Opcje/Prywatność/Cookies (55.16 KB, image/png)
2004-04-18 16:10 CEST, Marcin Juszkiewicz
no flags Details
Screenshot Opcje/Prywatność/Cache (en-US) (57.18 KB, image/png)
2004-04-18 16:34 CEST, Marcin Juszkiewicz
no flags Details

Description Marcin Juszkiewicz 2004-04-18 16:09:28 CEST
Debian 'unstable'
Firefox 0.8 + paczka mozilla-firefox-locale-pl

Po wejściu w Narzędzia/Opcje/Prywatność okno nie mieści się na ekranie - brak
"\n" w tekście (tak podejrzewam). Wersja angielska nie ma tego problemu.
Comment 1 Marcin Juszkiewicz 2004-04-18 16:10:10 CEST
Created attachment 20 [details]
Screenshot Opcje/Prywatność/Cache
Comment 2 Marcin Juszkiewicz 2004-04-18 16:10:33 CEST
Created attachment 21 [details]
Screenshot Opcje/Prywatność/Cookies
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-04-18 16:13:44 CEST
Pierwszy screenshot - nie widze zadnych nieprawidlowosci.
Drugi - zgadzam sie. Poprawka zostanie wlaczona do wydania 0.9
Comment 4 Marcin Juszkiewicz 2004-04-18 16:34:12 CEST
Created attachment 22 [details]
Screenshot Opcje/Prywatność/Cache (en-US)

675px (wersja en-US) to nie to samo co 1238px (pl-PL) - jak dla mnie jest to
róznica skoro często korzystam z tej opcji - a przy pl-PL muszę dodatkowo
przewijać okno.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-04-18 17:23:50 CEST
ok. widze. TM -> 0.9
Comment 6 Marek Stępień 2004-06-09 20:10:52 CEST
Biorę.

Poprawione w moim tłumaczeniu 0.9 na:

"Obejrzane strony są przechowywane w pamięci podręcznej, co przyspiesza ich
ponowne ładowanie."

i:

"Ciasteczka służą witrynom do przechowywania informacji na komputerze użytkownika."

Comment 7 Marek Stępień 2004-06-09 20:11:17 CEST
fixed.
Comment 8 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:16 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 9 Marek Stępień 2005-03-18 19:19:58 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.