Bug 420 - Mozilla zamiast &brandShortName; [ @ /communicator/utilityOverlay.dtd ]
Summary: Mozilla zamiast &brandShortName; [ @ /communicator/utilityOverlay.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-16 14:47 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Dodane "O programie.." (604 bytes, patch)
2005-06-27 01:54 CEST, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-16 14:47:58 CET
Plik /communicator/utilityOverlay.dtd

1.
Choć jest tu taki komentarz sugerujący, że w Nvu tego nie ma:
<!-- NOTE (whatNewCmd.label): This is not used in Mozilla but is used in
Netscape -->

to mimo tego zmieniłbym "Mozilli" na &brandShortName;

JEST:
<!ENTITY aboutCmd.label "O Mozilli" >

PB:
<!ENTITY aboutCmd.label "O &brandShortName;" >

2.
<!-- LOCALIZATION NOTE  (newNavigatorCmd.label): Do NOT translate "Navigator" -->

JEST:
<!ENTITY newNavigatorCmd.label "Okno Nawigatora" >

Może zostawić:
<!ENTITY newNavigatorCmd.label	"Navigator Window">
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-18 16:52:37 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:24:16 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:42:22 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:47:22 CEST
Może zrobić jeszcze jedną zmianę?

JEST:
<!ENTITY aboutCmd.label "O &brandShortName;" >

MP:
<!ENTITY aboutCmd.label "O programie &brandShortName;" >
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 01:54:24 CEST
Created attachment 503 [details]
Dodane "O programie.."

Patch. Review?
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 01:55:33 CEST
Znów rzeczownik "program". Czy tu niezbędny? IMO owszem.
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 08:44:04 CEST
(mass:) 
svn commit -m bugs: 414, 420, 571. locale/communicator/utilityOverlay.dtd
locale/editor/EditorPublishProgress.dtd
locale/communicator/sidebar/sidebar.properties --non-interactive 
Sending locale/communicator/sidebar/sidebar.properties
Sending locale/communicator/utilityOverlay.dtd
Sending locale/editor/EditorPublishProgress.dtd
Transmitting file data ...
Committed revision 23.


Resolved fixed.
Comment 8 Hubert Gajewski 2005-07-08 16:12:51 CEST
verified - Nvu 1.0 pl-PL
Comment 9 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:41 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.