Bug 421 - Brak stylu do pola 'Identyfikator' podczas logowania
Summary: Brak stylu do pola 'Identyfikator' podczas logowania
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-17 11:03 CET by Bartosz Piec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-03-17 11:03:42 CET
Nie do końca chodzi o tłumaczenie, ale nie ma innego komponentu...

Podczas logowania do Bugzilli, pole 'Identyfikator' nie ma przypisanego stylu, a
'Hasło' ma.
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-18 15:49:36 CET
Masówka. Zmiana produktu z serwis firefox.pl na bugs.aviary.pl.
Comment 2 Pawel Chmielowski 2005-03-25 20:05:34 CET
Problem można rozwiązać na dwa sposoby, albo lekko zmieniając
http://mozillapl.org/styles/common.css (prosta jednolinjkowa zmiana) albo
pozmieniac kilkanascie szablonow i pododawac brakujace type="text" do wszystkich
inputow (zmudne i sprawiajace problemy przy upgrejdach).
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:28 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.