Bug 423 - Zmiana linka w "Dodaj wyszukiwarkę..." w menu paska wyszukiwania
Summary: Zmiana linka w "Dodaj wyszukiwarkę..." w menu paska wyszukiwania
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 391 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-21 18:50 CET by Bartosz Piec
Modified: 2009-01-02 03:19 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-03-21 18:50:04 CET
Po kliknięciu w ikonę w pasku wyszukiwania, pozycja "Dodaj wyszukiwarkę..."
przenosi na stronę mycroft.mozdev.org. Może warto zamiast tego w polskiej wersji
Ff dać odnośnik do
http://www.mozillapl.org/katalogi_i_bazy/baza_dodatkow/wyszukiwarki? Zrobiłoby
się jakiś ładny alias, np. http://www.mozillapl.org/wyszukiwarki (tak jak jest z
rozszerzeniami). Na tej stronie już jest dużo pozycji, a ostatnio wielu ludzi
przysyła coraz nowsze. Tym bardziej, że mycroft ostatnio coś przymiera...

A w ogóle da się ten link zmienić?
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-22 00:53:34 CET
Nie jestem pewien, czy MF nam na to pozwoli...
Comment 2 Bartosz Piec 2005-03-22 01:02:35 CET
A mycroft jest serwisem MF?
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-16 21:25:21 CEST
Nie, ale pewne zmiany wymagają akceptacji "góry" (np. jakby nam przyszło do
głowy zmienić google'a na netoskop czy coś ;))
Comment 4 Bartosz Piec 2005-04-16 23:06:32 CEST
Hmm... Ok, więc? :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-26 12:41:11 CEST
Gandalf, co o tym myślisz?
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-04-27 12:28:06 CEST
Zrobmy to. Jesli bedzie jakis problem, pogadam przed wydaniem z Rebronem.
Comment 7 Marek Stępień 2005-04-27 12:39:59 CEST
Najpierw pogadaj, a potem to zróbmy. Bo po co coś wstawiać, tylko po to, żeby
zaraz potem usunąć? ;)
Comment 8 Marek Stępień 2005-05-21 20:35:57 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 9 Marek Stępień 2005-05-25 22:54:13 CEST
Może tak. Najpierw zróbice ten alias na mozpl.org, a potem się kłóćmy o to z MF.
Bo tłumaczenie "tu damy url X, pod którym będzie strona Y kiedyś być może" IMHO
nie przejdzie. :)
Comment 10 Bartosz Piec 2005-05-28 13:43:00 CEST
Done.
http://mozillapl.org/wyszukiwarki/
Comment 11 Marek Stępień 2005-06-26 13:18:36 CEST
Gandalf, i co, pogadałeś z rebronem?
Comment 12 Marek Stępień 2005-07-05 20:31:08 CEST
<marcoos> chcemy tego?
<marcoos> a jesli, to czy mozemy?
<gandalf> chcemy i mozemy

Checking in region.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser-region/region.properties,v  <-- 
region.properties
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done

fixed.
Comment 13 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:12:26 CET
Verified

Teraz jest tam inny odnośnik i kieruje do: https://pl.add-ons.mozilla.com/pl/firefox/3.1b3pre/search-engines/ (dla Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.