Bug 424 - Nie da się dodać buga
Summary: Nie da się dodać buga
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 krytyczny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Pawel Chmielowski
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-21 19:01 CET by Bartosz Piec
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-03-21 19:01:28 CET
Po wypełnieniu strony dodawania buga (tej nieprzetłumaczonej, np. tu:
http://bugs.firefox.pl/enter_bug.cgi?product=Lokalizacje&format=guided)
wyskoczyło mi, że nie wypełniłem pola Platform (było Wszystkie). Zmieniłem na
PC, to napisał, że nie wypełniłem Severity (ciężko jest tego pola nie wypełnić...).

Do tego formularza prowadzą wszystkie linki z
http://bugs.aviary.pl/enter_bug.cgi?format=guided
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-03-21 19:03:50 CET
strona jest nie przetlumaczona. A my uzywamy Polskich severity.
Comment 2 Pawel Chmielowski 2005-03-21 19:43:09 CET
Zmieniam produkt. To nie ma wiele wspólnego z lokalizacją lecz z tym że "ktoś"
zmienił nazwy wag błędów w tej konkretnej instalcji bugzilli. W normalnej
instalacji wszystko działa prawidłowo (zmieniane są tylko wyświetlane nazwy, to
co jest przechowywane w bazie danej jest identyczne z tym co w angielskiej).
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-03-25 20:27:26 CET
fixed?
Comment 4 Pawel Chmielowski 2005-03-25 20:29:22 CET
Zamykam, już jest poprawione.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:30 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.