Bug 425 - Kilka błędów w zakładkach [ @ browser/profile/bookmarks.html ]
Summary: Kilka błędów w zakładkach [ @ browser/profile/bookmarks.html ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 17:50 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Łatka wprowadzająca zaproponowane zmiany (9.40 KB, patch)
2005-04-16 21:28 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 17:50:53 CET
1.
JEST:
Witryna internetowa Mozilla Europe
    Strona europejskiego oddziału Mozilla.org (strona w języku angielskim).
MP:
Witryna internetowa Mozilla Europe
    Strona europejskiego oddziału Mozilla.org.

Proponuję też zmianę linka na: http://www.mozilla-europe.org/pl/

2.
JEST:
Przyłącz się - pomóż promować Firefoksa!
    Dzięki tobie Firefox może być jeszcze popularniejszy i bardziej znany.
Dowiedz się jak możesz pomóć (strona w języku angielskim)!

MP:
Przyłącz się - pomóż promować Firefoksa!
    Dzięki Tobie Firefox może być jeszcze popularniejszy i bardziej znany.
Dowiedz się jak możesz pomóc (strona w języku angielskim)!

(zmiana: "Tobie" i "pomóc")

3.
JEST:
Bugzilla - raportowanie i śledzenie błędów <bugs.firefox.pl>

MP:
Bugzilla - raportowanie i śledzenie błędów <bugs.aviary.pl>
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-16 21:28:21 CEST
Created attachment 423 [details]
Łatka wprowadzająca zaproponowane zmiany

...poza zmianą "mozilla-europe.org" na "mozilla-europe.org/pl", bo serwer
automatycznie wykrywa wersję językową, więc nie ma potrzeby jej
hardkodować.
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-16 21:29:22 CEST
Checking in bookmarks.html;
/l10n/l10n/pl/browser/profile/bookmarks.html,v  <--  bookmarks.html
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed on trunk.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-06-12 15:21:39 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.