Bug 426 - Różne błędy w Instalatorze [@ /browser/installer/installer.inc ]
Summary: Różne błędy w Instalatorze [@ /browser/installer/installer.inc ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 21:20 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
patch (trunk) (12.31 KB, patch)
2005-05-24 11:06 CEST, Marek Stępień
hubert+bap: review-
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 21:20:52 CET
1. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#45
Na końcu linii jest: "(XXXben)". To jest do czegoś potrzebne?


2. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#46
#define UPGRADE_OVER Jeżeli nie zostanie wykonana Czysta Instalacja, zewnętrzne
komponenty nie zostaną usunięte, co może skutkować nieprzewidywalnymi reakcjami.

To zdanie proponuję całkowicie zmienić. Nie mam na razie żadnej propozycji.


3. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#72

JEST: #define START_SUBTITLE Instalator zebrał wystarczającą ilość informacji
aby zainstalować program $ProductShortName$.

POWINNO BYĆ (brak przecinka):
#define START_SUBTITLE Instalator zebrał wystarczającą ilość informacji, aby
zainstalować program $ProductShortName$.


4. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#96

JEST:
#define DL2_MESSAGE0 Instalator pobiera wymagane pliki. W zależności szybkości
połączenia sieciowego operacja ta może trochę potrwać.

POWINNO BYĆ (brak "od"):
#define DL2_MESSAGE0 Instalator pobiera wymagane pliki. W zależności od
szybkości połączenia sieciowego operacja ta może trochę potrwać.


5. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#100
Nieprzetłumaczony string:
#define CLOSE_CHECK2 $ProductNameInternal$ must be closed to proceed with
installation. Click OK to exit $ProductNameInternal$ automatically and to begin
installation.


6.  http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#123
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#124
Zbędna linia 123. MSG_TOO_MANY_NETWORK definiują teraz dwa stringi - angielski i
polski.


7. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#133
Jest jakiś szczególny powód, dla którego w tej linii słowa po dwukropku są
pisane wielką literą?


8. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#190
JEST:
#define MSG_INSTALLATION_PATH_WITHIN_WINDIR Deinstalator wykrył że katalog
instalacyjny programu $ProductNameInternal$ jest umieszczony w podkatalogu
Windows systemu. Deinstalator nie usunie katalogu instalacyjnego Mozilli Firefox
z powodu potencjalnej możliwości usunięcia ważnych plików systemowych.

"w podkatalogu Windows systemu" brzmi okropnie. Jak było w oryginale?
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-22 23:09:15 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> 8. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/installer/installer.inc#190
> JEST:
> #define MSG_INSTALLATION_PATH_WITHIN_WINDIR Deinstalator wykrył że katalog
> instalacyjny programu $ProductNameInternal$ jest umieszczony w podkatalogu
> Windows systemu. Deinstalator nie usunie katalogu instalacyjnego Mozilli Firefox
> z powodu potencjalnej możliwości usunięcia ważnych plików systemowych.
> 
> "w podkatalogu Windows systemu" brzmi okropnie. Jak było w oryginale?

Tutaj:
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/toolkit/installer/windows/install.it#136
jest "wewnątrz katalogu systemowego Windows"
Tak brzmi zdecydowanie lepiej.
Comment 2 Marek Stępień 2005-05-21 20:36:11 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 3 Marek Stępień 2005-05-24 01:18:00 CEST
Czy te błędy występują też w pl (bug opisuje pl-PL)? 
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-05-24 10:51:45 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Czy te błędy występują też w pl (bug opisuje pl-PL)? 

Sprawdziłem pierwsze dwa odnośniki - jest tam dokładnie to samo co w pl-PL.
Podejrzewam, że z resztą jest podobnie.

Zmieniam w URL pl-PL na pl.
Comment 5 Marek Stępień 2005-05-24 11:06:57 CEST
Created attachment 465 [details]
patch (trunk)

Patch zmienia także "Mozilla Firefox" na "program $ProductNameInternal$".
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-05-24 12:18:05 CEST
Comment on attachment 465 [details]
patch (trunk)

a)
>+#define LOCATION_SUBTITLE Folder w ktorym zostanie zainstalowany program $ProductShortName$.

POWINNO BYĆ (brak przecinka i "o" zamiast "ó"):
#define LOCATION_SUBTITLE Folder, w którym zostanie zainstalowany program
$ProductShortName$.


b)
>+#define UPGRADE_OVER Jeżeli nie zostanie wykonana czysta instalacja, zewnętrzne komponenty nie zostaną usunięte. Może to mieć nieprzewidziane skutki.

Powinniśmy być konsekwentni - jeśli Czysta Instalacja występuje jako nazwa
własna - to wszędzie piszemy ją z dużej litery.
POWINNO BYĆ:
#define UPGRADE_OVER Jeżeli nie zostanie wykonana Czysta Instalacja,
zewnętrzne komponenty nie zostaną usunięte. Może to mieć nieprzewidziane
skutki.


c)
>+#define CLOSE_CHECK2 Program $ProductNameInternal$ musi zostać zamknięty by kontynuować instalację. Kliknij OK by zamknąć program $ProductNameInternal$ automatycznie i rozpocząć instalację.

POWINNO BYĆ (przecinki przed "by"):
#define CLOSE_CHECK2 Program $ProductNameInternal$ musi zostać zamknięty, by
kontynuować instalację. Kliknij OK, by zamknąć program
$ProductNameInternal$ automatycznie i rozpocząć instalację.


d)
>+#define MSG_USAGE Sposób użycia: %s [opcje]\nParametr [opcje] może przyjmować jedną z poniższych wartości:\n-h: wyświetla obecne informacje.\n-a [ścieżka]: określa 
(...) CIACH!
programu), przy Standardowym trybie instalacji zostanie wyświetlone
zapytanie.\nWe 
(...) CIACH!
poprzedniej instalacji będzie zablokowana (co oznacza, że plik config.ini
zostanie nadpisany).

Nie podoba mi się "Standardowym" z dużej litery. Albo "Standardowym Trybie
Instalacji" albo "standardowym trybie instalacji" ze wskazaniem na to drugie.

Jeśli chodzi o resztę - jest OK.
Comment 7 Marek Stępień 2005-05-25 22:47:25 CEST
Ok, zmiany zaproponowane przez Ciebie zostały wprowadzone (czysta i standardowa
instalacja od tej pory wszędzie z małej, z dużej litery wyglądały naprawdę
idiotycznie ;))

fixed.
Comment 8 Hubert Gajewski 2005-06-12 15:12:10 CEST
Zauważyłem jeszcze brak przecinka:

1. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/installer/installer.inc#191

JEST:
#define MSG_INSTALLATION_PATH_WITHIN_WINDIR Deinstalator wykrył że katalog
instalacyjny programu

PB:
#define MSG_INSTALLATION_PATH_WITHIN_WINDIR Deinstalator wykrył, że katalog
instalacyjny programu


2. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/installer/installer.inc#99

JEST:
#define CLOSE_CHECK2 Program $ProductNameInternal$ musi zostać zamknięty, by
kontynuować instalację. Kliknij OK by zamknąć program
$ProductNameInternal$ automatycznie i rozpocząć instalację.

BP:
#define CLOSE_CHECK2 Program $ProductNameInternal$ musi zostać zamknięty, by
kontynuować instalację. Kliknij OK, by zamknąć program
$ProductNameInternal$ automatycznie i rozpocząć instalację.
Comment 9 Marek Stępień 2005-06-26 13:10:38 CEST
Szczerze mówiąc, nie podoba mi się promowany przez Ciebie przecinek w zdaniach w
rodzaju "Żeby zrobić $foo, kliknij $bar". To jest jedno zdanie z jednym
orzeczeniem...
Comment 10 Hubert Gajewski 2005-06-26 13:50:44 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #9)
> Szczerze mówiąc, nie podoba mi się promowany przez Ciebie przecinek w zdaniach w
> rodzaju "Żeby zrobić $foo, kliknij $bar". To jest jedno zdanie z jednym
> orzeczeniem...

KLIKNIJ ok   |   by ZAMKNĄĆ program
Funkcję orzeczenia pełnią tutaj "kliknij" i "zamknąć". Ale to nie ma tutaj
znaczenia, bo "by" rozdziela dwa zdania podrzędne lub równoważniki zdań. Nie
zmieniłem zdania :-)

Comment 11 Marek Stępień 2005-06-26 14:19:03 CEST
Jeśli "zamknąć program" to równoważnik zdania, to w takim razie "Chcę zamknąć
program" to zdanie złożone. ;)
Comment 12 Hubert Gajewski 2005-06-26 15:45:24 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #11)
> Jeśli "zamknąć program" to równoważnik zdania, to w takim razie "Chcę zamknąć
> program" to zdanie złożone. ;)

No nie ;) - "by zamknąć program" to zdanie podrzędne. Skoro wymieniłem dwa
orzeczenia - znaczy to, że widzę tam dwa zdania -  nadrzędne i podrzędne.

To o równoważnikach zdań wtrąciłem tam przy okazji (gdybyśmy uznali, że
"zamknąć" lub "kliknij" nie jest orzeczeniem).

A co do "Chcę zamknąć program" - to zdanie pojedyncze z orzeczeniem "chcę
zamknąć", gdzie "chcę" to łącznik (podmiot ukryty "ja"), a "zamknąć" to orzecznik.
Comment 13 Marek Stępień 2005-06-26 19:03:03 CEST
> > Jeśli "zamknąć program" to równoważnik zdania, to w takim razie "Chcę zamknąć
> > program" to zdanie złożone. ;)
> 
> No nie ;) - "by zamknąć program" to zdanie podrzędne. 

To nie jest zdanie. Nie ma podmiotu (nawet domyślnego) i nie ma orzeczenia. To
tylko wyrażenie bezokolicznikowe. ;-)
Comment 14 Hubert Gajewski 2005-06-27 12:11:26 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #13)
Rozmawiałem ze Staszyną. To chyba rozwiewa wątpliwości:
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=6094
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=121
Ten przecinek powinien tam być ;)
Comment 15 Marek Stępień 2005-07-05 16:23:48 CEST
Niech ci będzie.

Checking in installer.inc;
/l10n/l10n/pl/browser/installer/installer.inc,v  <--  installer.inc
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done

Fixed. Jeśli jeszcze jakieś błędy - zgłoś nowy.
Comment 16 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:28:42 CEST
Teraz jest dobrze. VERIFIED.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.