Bug 428 - Literówki, odmiana [ @ /browser/chrome/browser/sanitize.dtd ]
Summary: Literówki, odmiana [ @ /browser/chrome/browser/sanitize.dtd ]
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 22:04 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 22:04:07 CET
JEST:
<!ENTITY sanitizeDialog.title     "Wyczyść &brandShortName;">

<!ENTITY sanitizeItems.label     "Wyczyść poniższe elementy teraz:">
<!ENTITY itemHistory.label      "Historie przeglądarju">
<!ENTITY itemFormData.label      "Zapisane informacje formularzy">
<!ENTITY itemPasswords.label     "Zapisane hasła">
<!ENTITY itemCookies.label      "Ciasteczka">
<!ENTITY itemCache.label       "Pamięć podręczną">
<!ENTITY itemDownloads.label     "Historię pobrań">

<!ENTITY promptOnSanitize.label    "Zapytaj mnie przed Czyszczeniem
&brandShortName;">

(literówka, odmiana przez przypadki)

MP:
<!ENTITY sanitizeDialog.title     "Wyczyść program &brandShortName;">

<!ENTITY sanitizeItems.label     "Wyczyść poniższe elementy teraz:">
<!ENTITY itemHistory.label      "Historia przeglądania">
<!ENTITY itemFormData.label      "Zapisane informacje formularzy">
<!ENTITY itemPasswords.label     "Zapisane hasła">
<!ENTITY itemCookies.label      "Ciasteczka">
<!ENTITY itemCache.label       "Pamięć podręczna">
<!ENTITY itemDownloads.label     "Historia pobrań">

<!ENTITY promptOnSanitize.label    "Zapytaj mnie przed Czyszczeniem programu
&brandShortName;">
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-11 20:04:10 CEST
Katalog "pl-PL" i jego zawartość idzie w /dev/null. Było to testowe tłumaczenie
zrobione przez Gandalfa. W CVS będzie wkrótce nowy katalog "pl" zawierający moje
(i Staszyny) tłumaczenia.

WONTFIX.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:48:52 CEST
verified - jest od tego błąd 427

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.