Bug 429 - Brak przecinka [ @ /browser/chrome/browser/bookmarks/addBookmark.dtd ]
Summary: Brak przecinka [ @ /browser/chrome/browser/bookmarks/addBookmark.dtd ]
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 22:10 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 22:10:04 CET
JEST:
<!ENTITY dontshowmessage.tooltip "Jeżeli ta opcja będzie zaznaczona, dodawane
zakładki będą miały nazwę taką jak tytuł strony." >

Wydaje mi się, że brakuje tu przecinka (taką, jak)
<!ENTITY dontshowmessage.tooltip "Jeżeli ta opcja będzie zaznaczona, dodawane
zakładki będą miały nazwę taką, jak tytuł strony." >
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-11 20:04:30 CEST
Katalog "pl-PL" i jego zawartość idzie w /dev/null. Było to testowe tłumaczenie
zrobione przez Gandalfa. W CVS będzie wkrótce nowy katalog "pl" zawierający moje
(i Staszyny) tłumaczenia.

WONTFIX.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:46:22 CEST
Verified. W pl/ jest tak samo, ale tam jednak nie powinno być przecinka (moje
błędne zgłoszenie).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.