Bug 430 - Nieprzetłumaczone "Keyword Searches (From Opera)" [ @ /browser/chrome/browser/migration/migration.properties ]
Summary: Nieprzetłumaczone "Keyword Searches (From Opera)" [ @ /browser/chrome/browser...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 22:19 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 22:19:28 CET
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/chrome/browser/migration/migration.properties#27
Nieprzetłumaczony string: 
importedOperaSearchUrls=Keyword Searches (From Opera)
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-16 21:11:39 CEST
Jak to się nazywa w polskiej Operze?
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-04-19 15:28:51 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Jak to się nazywa w polskiej Operze?

Zapytałem: http://my.opera.com/forums/showthread.php?&postid=896347
Comment 3 Marek Stępień 2005-05-15 00:06:47 CEST
Co sądzicie o "Wyszukiwarki (z Opery)"?
Comment 4 Marek Stępień 2005-05-21 20:35:53 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 5 Marek Stępień 2005-05-24 11:11:44 CEST
fixed on trunk (jak w komentarzu 3)
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-05-25 20:40:55 CEST
JEST:
importedOperaSearchUrls=Wyszukiwarki (Z Opery)

POWINNO BYĆ:
importedOperaSearchUrls=Wyszukiwarki (z Opery)
Comment 7 Marek Stępień 2005-05-25 22:51:16 CEST
Poprawione na małe (analogiczna zmiana w importedSearchURLsFolder).

Fixed.
Comment 8 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:38:51 CEST
verified - trunk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.