Bug 431 - Literówki [ @ /toolkit/installer/unix/install.it ]
Summary: Literówki [ @ /toolkit/installer/unix/install.it ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 22:59 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Łatka dla trunk. (1.71 KB, patch)
2005-04-16 21:04 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na "przeczniki", trunk. (1.42 KB, patch)
2005-04-16 21:07 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 22:59:46 CET
1. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/toolkit/installer/unix/install.it#35
JEST:
Naley wybrać inny katalog.
PB:
Należy wybrać inny katalog.


2. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/toolkit/installer/unix/install.it#47
JEST:
Wystpił błąd w połączeniu sieciowym. 
PB:
Wystąpił błąd w połączeniu sieciowym. 


3. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/toolkit/installer/unix/install.it#62
JEST:
Za mao pamięci.
PB:
Za mało pamięci.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-22 23:02:20 CET
4. http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/toolkit/installer/unix/install.it#55
JEST:
 USAGE_MSG=Sposób użycia: %s [opcje]%s [opcje] mogą być dowolną kombinacją
następujących przeczników:

Przeczników? Nie chodziło przypadkiem o przełączniki?
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-16 21:04:21 CEST
Created attachment 420 [details]
Łatka dla trunk.
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-16 21:05:04 CEST
Checking in install.it;
/l10n/l10n/pl/toolkit/installer/unix/install.it,v  <--  install.it
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done

Fixed on trunk.
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-16 21:06:32 CEST
Ups, zapomniałem o "przecznikach"...
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-16 21:07:15 CEST
Created attachment 421 [details]
Łatka na "przeczniki", trunk.
Comment 6 Marek Stępień 2005-04-16 21:08:09 CEST
Checking in install.it;
/l10n/l10n/pl/toolkit/installer/unix/install.it,v  <--  install.it
new revision: 1.3; previous revision: 1.2

Teraz fixed.
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:37:29 CEST
verified - trunk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.