Bug 432 - Powinno być "e-mail", a nie "email" [ @ /toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig.properties ]
Summary: Powinno być "e-mail", a nie "email" [ @ /toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-22 23:12 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-22 23:12:51 CET
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig.properties#7
JEST:
emailPromptTitle = Adres email
PB:
emailPromptTitle = Adres e-mail
Comment 1 Piotr Pielach 2005-03-23 21:04:03 CET
E-mail jest formą prawidłową!

Proszę zerknąć:
http://so.pwn.pl/slowo.php?co=e-mail&sourceid=Mozilla-search&pv=e-mail&od=0
Comment 2 Piotr Pielach 2005-03-23 21:06:00 CET
Panowie... 
zasugerowałem się podsumowaniem, które jest odwrotnością treści!
Sorry z bugspam...
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-23 21:46:46 CET
Starałem się nie dawać długiego podsumowania.
Poprawiłem, żeby już nikt się nie zasugerował :)
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-16 23:38:08 CEST
Trywialna poprawka.

Checking in autoconfig.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig.properties,v  <-- 
autoconfig.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed on trunk.
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-16 23:39:02 CEST
.
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:35:05 CEST
verified - trunk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.