Bug 437 - [tracking] Tłumaczenie katalogu /browser/chrome/browser/preferences/
Summary: [tracking] Tłumaczenie katalogu /browser/chrome/browser/preferences/
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on: 493 494 495 496 498
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 11:25 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2009-01-02 03:15 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 11:25:45 CET
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/chrome/browser/preferences/ --
cały katalog do przetłumaczenia. Zakładam nowy bug blokujący błąd 391, by
łatwiej to kontrolować. Zwierz obiecał przejrzeć tłumaczenie, gdy już powstanie.
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-16 23:28:16 CEST
URL http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/browser/chrome/browser/preferences/
jest nieaktualny (to była testowa lokalizacja Gandalfa).

Prawidłowy URL będzie:
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/chrome/browser/preferences/ ale
jeszcze nie teraz, bo lxr się nie zaktualizował jak na razie.

Dlatego usuwam URL.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-04-17 00:23:12 CEST
Ok, przeglądnąłem już całe prererences/. Nie zgłaszałem jedynie
nieprzetłumaczonego "Sanitize".

Ps. To dzisiejsze tempo powstawania patchy jest jakieś kosmiczne ;)
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-17 00:27:41 CEST
Nudzi mi się, to robię patche. :P
Comment 4 Marek Stępień 2005-05-21 20:36:23 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-06-03 04:07:01 CEST
co ten blad jeszcze robi?
Comment 6 Marek Stępień 2005-06-03 12:58:07 CEST
Nic. 

fixed. :)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:43 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-01 07:03:37 CET
Verified.
Comment 9 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:15:54 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.