Bug 439 - literówka
Summary: literówka
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/dlaczego.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-24 14:05 CET by Alek Setlak
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Alek Setlak 2005-03-24 14:05:56 CET
W opisie "Blokada wyskakujących okienek" jest:

"... lista stron, które otwierał wyskakujące ..."

powinno być chyba:

"... lista stron, które otwierały wyskakujące ..."
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-24 14:12:17 CET
Potwierdzam. Biorę.
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-16 02:01:59 CEST
Poprawione. 

Nie wiem czemu zniknęło z mojego radaru... :/
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-16 02:02:14 CEST
.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.