Bug 440 - Searchplugin google powinien używać google.pl
Summary: Searchplugin google powinien używać google.pl
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 631
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-24 17:43 CET by Michał Świtakowski
Modified: 2009-01-02 03:19 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Michał Świtakowski 2005-03-24 17:43:57 CET
Wpisujac zapytanie dla google w pasku wyszukiwania, firefox otwiera stronę
google.com z wynikami. Niestety nie pozwala to na szybką zmianę na wyszukiwanie
tylko w polskich stronach. Lepszym rozwiązaniem dla polskich użytkowników byłoby
otwieranie wyników z google.pl
Comment 1 Marek Stępień 2005-06-26 13:14:49 CEST
Zmiana podsumowania błędu na sensowne.
Comment 2 Marek Stępień 2005-08-30 20:10:39 CEST
O ile się nie mylę, plugin google'a jest oficjalny i aktualizowany przez
google/mozilla.org i jego powinniśmy używać zgodnie z zasadami Mozilla.org.

cc'ing gandalf...

Comment 3 Marek Stępień 2005-08-31 15:59:17 CEST
Ważna sprawa trochę z tym związana:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=306576
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-09-01 10:17:22 CEST
poczekajmy az ten 306576 sie rozwiaze.
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-19 21:13:54 CEST
mass searchplugin reassign -> gandalf

#aviarypl:
<gandalf> zostaw mi cale searchpluginy

(można odfiltrować po słowie kluczowym: "serczplagin1").
Comment 6 Marek Stępień 2005-11-05 13:30:11 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 631 ***
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:04:45 CET
Verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.