Bug 441 - nie da się zgłosić błędu "korzystając z z systemu pomocy."
Summary: nie da się zgłosić błędu "korzystając z z systemu pomocy."
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 442
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 blokujący
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Pawel Chmielowski
URL: http://bugs.firefox.pl/enter_bug.cgi?...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-24 19:16 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description wadimd 2005-03-24 19:16:20 CET
Wypełniłem grzecznie wszystkie pola a ten typek szpetny napisał mi:

Błąd wewnętrzny
	  	

Wystąpił błąd wewnętrzny Bugzilli. Proszę zapisać tą stroną i wysłać ją do
bugzilla@aviary.pl wraz z opisem czynności, które doprowadziły do wystąpienia
tego błędu.

URL: http://bugs.aviary.pl/post_bug.cgi
Wymagane pole Severity nie zostało wypełnione.


(a tak się starałem)
Comment 1 wadimd 2005-03-24 21:22:18 CET
coś mi się pozajączkowało i dodałem błąd 2 x razy... 
sorry

*** This bug has been marked as a duplicate of 442 ***
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:32 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:48:29 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:27:33 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.