Bug 442 - nie da się zgłosić błędu "korzystając z z systemu pomocy."
Summary: nie da się zgłosić błędu "korzystając z z systemu pomocy."
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Pawel Chmielowski
URL: http://bugs.firefox.pl/enter_bug.cgi?...
: 441 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 216
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 19:16 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description wadimd 2005-03-24 19:16:35 CET
Wypełniłem grzecznie wszystkie pola a ten typek szpetny napisał mi:

Błąd wewnętrzny
	  	

Wystąpił błąd wewnętrzny Bugzilli. Proszę zapisać tą stroną i wysłać ją do
bugzilla@aviary.pl wraz z opisem czynności, które doprowadziły do wystąpienia
tego błędu.

URL: http://bugs.aviary.pl/post_bug.cgi
Wymagane pole Severity nie zostało wypełnione.


(a tak się starałem)
Comment 1 wadimd 2005-03-24 21:22:26 CET
*** Bug 441 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Pawel Chmielowski 2005-03-24 22:27:54 CET
Poprawione w r37.
Comment 3 Pawel Chmielowski 2005-03-25 01:13:52 CET
Zapomnialem zamknac...
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:34 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.