Bug 443 - błędny tooltip i url na throbberze
Summary: błędny tooltip i url na throbberze
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 19:19 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (poprawia także kilka zauważonych błędów w editor/editorOverlay.dtd) (1.94 KB, patch)
2005-03-25 18:07 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review-
Details
browser.throbber.url zmieniony na http://www.nvu.pl (1.93 KB, patch)
2005-03-25 19:02 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description wadimd 2005-03-24 19:19:09 CET
Mamy "MozillaPL - odwiedź naszą stronę", a powinno być cośtam cośtam o Nvu

Steps to reproduce:
1. Przytrzymaj myszkę nad throbberem
2. Przeczytaj tooltip
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 18:07:39 CET
Created attachment 370 [details]
Patch (poprawia także kilka zauważonych błędów w editor/editorOverlay.dtd)

URL throbbera zmieniłem na http://nvu.pl/
Tooltip: "To jest Nvu" (po ang. jest "This is Nvu")

Poprawiłem też zupełnie przy okazji kilka zauważonych błędów w
editor/editorOverlay.dtd (tam, gdzie znajduje się string tooltipa)
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 18:13:01 CET
Comment on attachment 370 [details]
Patch (poprawia także kilka zauważonych błędów w editor/editorOverlay.dtd)

Zastanawiam się nad throbberowym urlem -- nvu.pl? aviary.pl/nvu? mozilla.org?
(tak jest w angielskim Nvu)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-03-25 18:51:02 CET
Comment on attachment 370 [details]
Patch (poprawia także kilka zauważonych błędów w editor/editorOverlay.dtd)

wole http://www.nvu.pl
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 19:02:05 CET
Created attachment 371 [details]
browser.throbber.url zmieniony na  http://www.nvu.pl
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 20:37:09 CET
fixed in svn.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:47 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:30:56 CET
Verified - wersja 1.0 (20050624)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.